srpski     |     english     |     русский язык
Posetite nas na Facebook-u
Login
Naslovna Kontakt Pretraga

Pretraga aranžmana

Aranžmane možete pretraživati po pojedinačnim kriterijumima ili kombinovano.
polazak
trajanje aranžmana
 
povratak

Prijava na mailing listu

Unesite svoju email adresu i mi ćemo Vam periodično slati obaveštenja o našim posebnim ponudama.

Sigurnosno pitanje, molimo odgovorite:


8EO         INS      
H      R    4     G88
BDU   GAF   DMM      
A L    Y      Q   KF8
HF8         WS6      Prodajni kurs Banke Intesa za efektivu na dan 26.01.2015
EUR 125,35
   


     
     


Nova godina
C A R I G R A D
5 DANA AVIONOM
 30.12.2013. - 03.01.2014.
Paket aranžman: prevoz, transfer, smeštaj i međunarodno putno osiguranje!
Program putovanja sa cenovnikom br.3 od. 29.10.2013.
 
 

Pogledajte aranžman u pdf formatu.

1.DANputovanje  30.12 BEOGRAD.Sastanak putnika na aerodromu Nikola Tesla  kod šaltera ARGUS TOURS-a (broj 713). Let kompanijom Air Serbia  JU 552 za  Istanbul u 12.50h. (prema objavljenom letu avio kompanije). Sletanje u Istanbul na aerodrom Sabiha Gokcen(Azijska strana grada) u 15.25h .Organizovan transfer i smeštaj  u hotel. Slobodno veče.NOĆENJE.

2.DAN .ISTANBUL 31.12.DORUČAKFakultativni izlet panoramsko dvočasovno razgledanje Evropskog dela grada ili slobodno vreme za individualne aktivnosti šoping. Fakultativni odlazak na DOČEK NOVE GODINE. NOĆENJE.

3.DAN.ISTANBUL 01.01 DORUČAKFakultativno krstarenje BOSFOROM. Slobodno vreme za individualne aktivnosti šoping.Mogućnost fakultativne posete NOĆNOM LOKALU,sa večerom,pićem trbušnim plesom. (repriza novogodišnje noći) NOĆENJE

4.DAN.ISTANBUL 02.01.DORUČAK.Fakultativni poludnevni obilazak  Plave džamije, Antičkog-hipodroma, AjaSofie, Topkapi dvorcamuzeja.  NOĆENJE.

5.DANputovanje  03.01.BEOGRAD DORUČAK. Odjava iz hotela i slobodno vreme. Organizovan transfer do aerodroma Sabiha Gokcen. Poletanje aviona JU 553  za Beograd u 16.10h i očekivano vreme sletanja na aerodrom  Nikola Tesla  oko 16.50h  (u zavisnosti od reda letenja avio kompanije). Kraj programa

Cena paket aražmana po osobi izražena u evrima
Hotel period: 30.12.
03.01.
Htl 3* *** 1/2 N/D 289
Htl 4* **** 1/2 N/D 319

nema raspoloživih kapaciteta
do 2 raspoloživa mesta
više od 2 raspoloživa mesta

 

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA  za efektivu, na dan uplate.

 NAČIN PLAĆANJA:Celokupan iznos aranžmana do 9 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kreditne kartice INTESA BANKE; VISA, MASTER i DINA kartica Komercijalne banke -isključivo u agenciji Argus Tours ili 120 po osobi  prilikom rezervacije a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 3 jednake mesečne rateprilikom rezervacije- čekovima građana, bez uvećanja cene aranžmana ili  kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.

 Fakultativni izleti: Tursko veče-(repriza novogodišnje noći)- 35 €;) Obilazak lokaliteta (Top Kapi, Plava Džamija ,Aja Sofija)- 50 €; krstarenje Bosforom-25 €,panoramsko razgledanje evropskog dela grada-10 €.Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 15 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate).

 NAPOMENA :Turski standardi za hotelsku ishranu se razlikuju od  evropskih standarda po obimu i raznovrsnosti. Za razliku od naše i evropske, u ponudi turske kuhinje ima više testenina, povrća, voća, mleka i mlečnih proizvoda, a manje mesa i mesnih prerađevina!

ARANŽMAN OBUHVATA :Avio-prevoz na relaciji Beograd-Istanbul(apt Sabiha Gokcen)-Beograd, autobuski transfer na relaciji aerodrom-hotel-aerodrom u Istanbulu, smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu sa tri ili četiri zvezdice na bazi 4 noćenja sa doručkom, troškove međunarodnog putnog osiguranja sa osiguranom sumom do 10.000 EUR, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja  – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije, (pozvati  broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja), osiguranik je dužan da sam snosi troškove intervencije do 50 evra, a razliku do punog iznosa lečenja, nadoknađuje osiguravajuća kuca, i troškove organizacije putovanja. Asistenciju lokalnog predstavnika na srpsko-hrvatskom jeziku.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Avio takse 35.78 € (16.5 eur taksa Bgd aerodroma,15 eur taksa IST aerodroma,3.30 eur bezbednosna taksa Bgd aerodroma,0.98 eur naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja republike Srbije i YQ taksa 60 eur - aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva.Ukupan iznos za sve avio takse iznosi trenutno 95.78 eur. Visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta u odnosu na ugovorenu)) koje se plaćaju u dinarskoj protivvrednosti u agenciji (takse su podložne promenama i ne mogu se platiti u ratama),deca do 2 godine ne plaćaju aerodromsku taksu, individualne troškove, fakultativne posete (neophodan minimum od 15 putnika u organizaciji ino partnera Ilos travela). Organizator putovanja zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

 Rezervacija sa uplatom za DOČEK NOVE GODINE  kao i za REPRIZU, je obavezna prilikom rezervacije,ili najkasnije 20 dana pre putovanja, zbog ograničenog broja mesta (plaćanje u agenciji u  dinarskoj protivvrednosti najkasnije 20 dana pre početka aranžmana).DOČEK NOVE GODINE  u nacionalnom restoranu –Istanbulin-na Taksimu.Sa svojom ponudom važi za jedan od boljih nacionalnih restorana u Turskoj.Uz svečanu večeru,orijentalnu muziku i program sa trbušnim plesačicama na originalan način osetićete duh ove zemlje.Cena fakultativnog dočeka iznosi 95€. www.istanbulin.com

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. 

NAPOMENA :Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja.

 VAŽNO: Mole se putnici da prilikom rezervacije ,a najkasnije 10 dana pred putovanje dostave tačna imena i prezimena onako kako je napisano  u  pasošu(dostaviti fotokopiju prve strane pasoša).U suprotnom svaka promena posle navedong roka podleže dodatnoj naplati od strane avio kompanije koju snose sami putnici!!!

  

***Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja, agencije Argus Tours***

Aranžman je rađen na bazi minimum 15 putnika, a u suprotnom, krajni rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 (pet) dana pre planiranog polaska.

 Uz ovaj program vaze Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS

Copyright Argus Tours 2001-2014
Powered by BeoNET
Licenca OTP AGENCIJA No. 1/2010. Licenca Ministarstva saobraćaja No. 1.
Uz sve programe važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS Toursa.