srpski     |     english     |     русский язык
Posetite nas na Facebook-u
Login
Naslovna Kontakt Pretraga

Pretraga aranžmana

Aranžmane možete pretraživati po pojedinačnim kriterijumima ili kombinovano.
polazak
trajanje aranžmana
 
povratak

Prijava na mailing listu

Unesite svoju email adresu i mi ćemo Vam periodično slati obaveštenja o našim posebnim ponudama.

Sigurnosno pitanje, molimo odgovorite:


MTX         L4O      
F 6    W      A   PKQ
2A1   CJN   AO3      
  O    B      U   E1X
C9N         72S      Prodajni kurs Banke Intesa za efektivu na dan 26.01.2015
EUR 125,35
   


     
     
FIRST MINUTE!!!

H A L K I D I K I
HOTELSKI SMEŠTAJ
Program putovanja sa cenovnikom br. 1 važi od 19.12.2014.

Halkidiki je poluostrvo u Egejskom moru na severu Grčke, udaljeno od Soluna oko 90 km. Sastoji se od tri manja poluostrva – Kasandre, Sitonije i Atosa  koja svojim izgledom podsećaju na “tri prsta” . Izuzetno razuđena obala dugačka oko 550 km čuvena je po dugim plažama, kristalno čistom moru i luksuznim hotelima koji nude visok kvalitet usluge. Ukoliko žudite za bogatim noćnim životom preporučujemo Vam poluostrvo Kasandru, ukoliko opet želite da uživate u čarima prirode, malim uvalama nepristupačnim sa kopna i da na trenutak pobegnete od užurbane svakodnevnice preporučujemo Vam da posetite poluostrvo Sitoniju i Atos.

 

Pogledajte spisak hotela sa cenovnikom

Pogledajte opise hotela

Dokumenti su u PDF formatu.
Za njihovo čitanje potreban vam je Acrobat Reader. Možete ga besplatno preuzeti ovde.

nema raspoloživih kapaciteta
do 2 raspoloživa mesta
više od 2 raspoloživa mesta

USLOVI PLAĆANJA:Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANCA INTESA za efektivu, na dan uplate.

 

NAČIN PLAĆANJA:30% prilikom rezervacije od celokupnog iznosa aranžmana. Preostali iznos do pune cene aranžmana, gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana, ili u 9 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kreditnih kartica INTESA BANKE i VISA, MASTER i DINA kreditnih kartica KOMERCIJELNE BANKE – isključivo u agenciji Argus Tours ili u 4 jednake mesečne rate - čekovima građana (deponovanje čekova po potvrdi rezervacije), bez kamate, ili kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

 

VAŽNO:Popusti za rane uplate odnose se na osnovnu uslugu u hotelu i ne važe za doplate.Za hotele na popustima predviđeni uslovi plaćanja moraju se izmiriti do predviđenog datuma (u zavisnosti od uslova hotela), a u suprotnom iz prijave se automatski isključuje ponuđeni popust. 

 

VAŽNA NAPOMENA: Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge (noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive) samo prilikom rezervacije aranžmana!!! Programom predviđene usluge (noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive) se pružaju od trenutka ulaska putnika u hotel, do trenutka napuštanja hotela, a prema hotelskim pravilima. Spisak usluga all inclusive, čine sastavni deo programa putovanja. Sve vrste usluga, specifičnog obima, kvaliteta, karakteristika i namene koje nisu predviđene programom putovanja, a za koje je putnik zainteresovan, putnik je u obavezi posebno pismeno ugovoriti sa organizatorom, pre putovanja, ukoliko je orgnizator u mogućnosti da obezbedi realizaciju posebnih usluga. Ukoliko između putnika i organizatora nisu posebno pismeno ugovorene usluge drugačijeg obima, kvaliteta, karakteristika i namene, iste ne mogu biti opravdano očekivane i zahtevane.

Samo opisi usluga sadržani u programima putovanja su merodavni, a ne I opis usluga u katalozima – publikcijama ili na web sajtovima neposrednih pružaoca usluga, kao npr. Hotela i dr. Koji nisu obuhvaćeni datim programom.

Promena datuma putovanja, kao i promena hotela, smatra se otkazom putovanja i podleže troškovima otkaza, prema tački 10 Opštih uslova putovanja agencije Argus Tours. U slučaju promenebroja korisnika ili imena korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka, dodavanja ili zamene nekog od putnika sa ugovora), obavezna je korekcija postojećeg ugovora i shodno tome i cene aranžmana po trenutno važećem cenovniku.

 

Hotelskismestajseradiisključivonaupit, saodgovoromodoko 48 satioddanarezervacije(neračunajućisubotuinedelju).

MINIMUM BORAVKA U ODABRANOM HOTELU JE 7 NOĆI. Cene se odnose na putnike koji koriste sopstveni prevoz. Po uplati celokupnog iznosa aranžmana, agencija izdaje vaučer.

 

ARANŽMAN OBUHVATA: Smeštaj u izabranom hotelu na bazi odabrane usluge, sa individualno određenim periodom boravka.

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja – osnovno osiguravajuće pokriće koje agencija može obezbediti po uslovima i redovnom tarifniku Uniqa osiguranja, individualne troškove, usluge koje nisu predviđene programom, ekstra hotelske troškove.

PutnoosiguranjesepreporučujezaulazaknateritorijuzemaljaEU, teputnicisamisnoseodgovornostdauslučaju neobezbedjenogputnogosiguranjailinaosnovuslobodneprocenegraničnihvlasti, budusprečenidauđunateritorijuistih.

 

NAPOMENA:Vreme rada klima uredjaja, razlikuje se u zavisnosti od  hotela i ne podrazumeva 24 sata neprekidnog trajanja. Cena hotela pretežno zavisi od kvaliteta i lokacije. Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, za šta organizator ne snosi odgovornost. Pomoćni ležajevi u gotovo svim hotelima u Grčkoj su sklopivog tipa drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje. Dimenzije ležaja u Grčkoj se razlikuju od naših standarda. Grčki standard za normalan ležaj je 185- 190 cm sa 75-90 cm i francuski (2 osobe) 185 – 190 cm sa 120 -140 cm. U hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stola, postoji mogućnost da se, usled nedovoljnog broja gostiju, u nekim periodima, servira meni umesto švedskog stola, što se ne smatra, promenom aranžmana. Kvantitet i izbor hrane, zavisi od kategorije hotela! U sobe se ulazi prvoga dana boravka posle 14:00h i napuštaju se u 10:00h poslednjeg dana boravka!!! Svi hoteli u Grčkoj koriste sistem solarnih bojlera za zagrevanje vode, što podrazumeva nešto nižu temperaturu tople vode, u odnosu na uobičajenu, kao i manji pritisak tople vode u odredjenim periodima dana, a u odnosu na kapacitet hotela. Strogo je zabranjeno unošenje hrane i pića u hotelski objekat. U slučaju promene broja korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka nekog od putnika sa ugovora), obavezna je korekcija strukture smeštajne jedinice i shodno tome i cene aranžmana po važećem cenovniku.Minimalni broj punoplatežnih osoba je određen brojem osnovnih ležaja u smeštajnoj jedinici. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je ino partner (BROS TRAVEL – 63085 Hanioti, Halkidiki).

 

DOPLATA ZA 1/1 SOBUJE MOGUĆA SAMO AKO JE TO PREDVIĐENO U TABELI.

 

NAPOMENA: Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne   naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate, ne mogu biti relevantne.

VAŽNO: Preporučuje se putnicima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU ( potrebna novčana sredstva za boravak, međunarodno putno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju štrajka, blokade na putevima i drugih nepredviđenih okolnosti na koje organizator putovanja ne može uticati, organizator zadržava pravo promene rute putovanja kao i izmene redosleda sadržaja u programu.

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče...) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti.

 

 

 

OPISI HOTELA SADRŽANI SU U DODATKU KOJI PRATI OVAJ CENOVNIK, I SASTAVNI SU DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

 

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranje.

 

Krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.

 

 Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS

 

Copyright Argus Tours 2001-2014
Powered by BeoNET
Licenca OTP AGENCIJA No. 1/2010. Licenca Ministarstva saobraćaja No. 1.
Uz sve programe važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS Toursa.