srpski     |     english     |     русский язык
Posetite nas na Facebook-u
Login
Naslovna Kontakt Pretraga

Pretraga aranžmana

Aranžmane možete pretraživati po pojedinačnim kriterijumima ili kombinovano.
polazak
trajanje aranžmana
 
povratak

Prijava na mailing listu

Unesite svoju email adresu i mi ćemo Vam periodično slati obaveštenja o našim posebnim ponudama.

Sigurnosno pitanje, molimo odgovorite:


5A3         2P9      
G S    T    P 5   HYT
3IM   KLH   M87      
1 T    T      U   NGF
6ID         41H      Prodajni kurs Banke Intesa za efektivu na dan 30.01.2015
EUR 126,02
   


     
     

 Nova Godina 
BUDIMPEŠTA
4 DANA – 2 NOĆI
Paket aranžman – prevoz autobusom, smeštaj
i međunarodno putno osiguranje
Polazak: 30. decembar 2012. 
Program putovanja sa cenovnikom br. 1a od 22.10. 2012.


 Budimpešta,sigurno jedna od najpoželjnijih destinacija u kojoj želite dočekati Novu godinu u predivnoj prazničnoj atmosferi punoj optimizma, dobre volje i želje za dobrom zabavom.Provedite najluđu noć u sopstvenoj organizaciji...na „open air“ žurci, ujednom od mnoštva restorana ili u jednoj od veoma atraktivnih diskoteka...izbor je na Vama. SREĆNA VAM NOVA GODINA!

1.DAN putovanja ( 30.12 nedelja) BEOGRAD - BUDIMPEŠTA
Sastanak grupe u 23.30 h kod železničke stanice “PROKOP”, stara okretnica autobusa kod Gučevske ulice - ispod muzeja “25. maj” i “Kuće cveća” pored “Partizanovog” stadiona i polazak u 00.00 časova (ponoć). Noćna vožnja sa usputnim pauzama radi odmora i carinskih formalnosti.
2.DAN (31.12. ponedeljak) – KAMPONA (TROPIKARIJUM) - BUDIMPEŠTA
U jutarnjim satima, dolazak u tržnicentar KAMPONA, slobodno vreme za šopingi fakultativna poseta Tropikarijumu, gde je na veoma zanimljiv način prikazan biljni i životinjski svet tropskih predela. Nastavak vožnje ka madjarskoj prestonici i po dolasku u Budimpeštu panoramsko razgledanje grada:Trg heroja, Andraši bulevar, Lančani most, Citadela... Nakon razgledanja, smeštaj u hotel u popodnevnim satima (posle 15.00h) i slobodno vreme za individualne aktivnosti. Praznični doživljaj će upotpuniti romantično krstarenje Dunavom (fakultativno).Doček najluđe noći na peštanskim ulicama i trgovima (individualno). Srećna Nova godina! NOĆENJE.
3.DAN (01.01. utorak) BUDIMPEŠTA – SENT ANDREJA  - BUDIMPEŠTA
DORUČAK. Slobodno vreme u Budimpešti za individualne aktivnosti a mi vam preporučujemo fakultativni izlet u Sent Andreju, živopisno mestašce nadomak Budimpešte nekada naseljeno pretežno Srbima a danas prepuno uspomena. Obiđite Trg V.Karadžića, Požarevačku crkvu, kuću J.Ignjatovića, Grčku crkvu, muzej Srpske pravoslavne crkve, Beogradsku crkvu, krst Kneza Lazara, galerije, suvenirnice, muzej marcipana i srpsku kafanu. Povratak u Budimpeštu i u večernjim satima mogućnost organizovanja (fakultativno)večere u tipičnoj mađarskoj čardi. NOĆENJE.
4.DAN (02.01. sreda) BUDIMPEŠTA - BEOGRAD
DORUČAK. Napuštanje hotela posle doručka. Slobodan dan u Budimpeštiza individualne aktivnosti i razgledanja do 16.00h kada je polazak grupe sa dogovorenog mesta ka Srbiji.Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je oko 23.00h ( u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa.
Cena paket aražmana po osobi izražena u evrima
Hotel period: 30.12.
02.01.
GOLDEN PARK **** 1/2 N/D 109
NAP *** 1/2 N/D 95
ORIENTAL *** 1/2 N/D 89

nema raspoloživih kapaciteta
do 2 raspoloživa mesta
više od 2 raspoloživa mesta

 

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.
NAČIN PLAĆANJA:Celokupan iznos aranžmana u 7 mesečnih rata za korisnike VISA, MASTER I AMERICAN EXPRESS kartica INTESA BANKE -isključivo u agenciji Argus Tours, ili 30€ po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 2 jednake mesečne rate prilikom rezervacije - čekovima građana, bez kamate ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.
ARANŽMAN OBUHVATA:Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, razgledanje Budimpešte, dva noćenja sa doručkom u odabranom hotelu u  dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u Budimpešti, usluge vodiča – pratioca prema programu za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja,troškove međunarodnog putnog osiguranjasa osiguranom sumom do 10.000 EUR, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica,u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja) osiguranik je dužan da sam snosi troškove intervencije do 30 evra, a razliku do punog iznosa lečenja, nadoknađuje osiguravajuća kuća.
ARANŽMAN NE OBUHVATA:Fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera – Pro Family Travel)individualne troškove i ostale nepomenute troškove.Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner Pro Family Travel- Berzenczey u. 39-41- Budapest.
VAŽNO:Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE,pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja.
UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.
NAPOMENE: Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom zbog specifčnosti perioda putovanja.U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.
CENE FAKULTATIVE: Vožnja brodom 12 , večera u čardi 35 ; poseta Tropikarijumu 10 , poseta Sent Andreji 10 . Minimum 30 prijavljenih osoba je potrebno da bi se fakultativa ostvarila, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, koju putnici nisu u obavezi da  prihvate. Prijave za fakultativne posete KRSTARENJE DUNAVOM I VEČERA U ČARDI vrše se prilikom rezervacije aranžmana, zbog ograničenog broja mesta (a plaća se na licu mesta organizatoru).
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours. 
  
Aranžman je rađen na bazi od minimum 50 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje
o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
 
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS
Copyright Argus Tours 2001-2014
Powered by BeoNET
Licenca OTP AGENCIJA No. 1/2010. Licenca Ministarstva saobraćaja No. 1.
Uz sve programe važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS Toursa.