srpski     |     english     |     русский язык
Posetite nas na Facebook-u
Login
Naslovna Kontakt Pretraga

Pretraga aranžmana

Aranžmane možete pretraživati po pojedinačnim kriterijumima ili kombinovano.
polazak
trajanje aranžmana
 
povratak

Prijava na mailing listu

Unesite svoju email adresu i mi ćemo Vam periodično slati obaveštenja o našim posebnim ponudama.

Sigurnosno pitanje, molimo odgovorite:


 1          8XR      
EJ     C      T   GDJ
 1    PUU     L      
 5     K      X   HTE
KQU           O      Prodajni kurs Banke Intesa za efektivu na dan 21.11.2014
EUR 122,41
   


HURGADA - Nova godina    
     

DA ODMOR NE BUDE SKUP

P R A G

sa posetom Drezdenu i Karlovim Varima
AUTOBUSOM – 5 DANA 3 NOĆENJA
Paket aranžman – prevoz, smeštaj  i međunarodno putno osiguranje
POLAZAK: 08. novembar 2013.
Program putovanja sa cenovnikom br. 09 od 12.09.2013.

Zovu ga gradom stotine tornjeva, zlatnim gradom i majkom svih gradova. Pogled na panoramu ovog slovenskog grada na Vltavi ostaviće vas bez daha i po tvrdnji mnogih Prag je  najromantičniji, najlepši i najočuvaniji grad Evrope.  Od 10. veka on je dom prinčeva, kraljeva, careva i predsednika, savršen sklad gotike, renesanse , baroka i art nuoveau-a.         

Pogledajte aranžman u pdf formatu.          

1. DAN putovanja (PETAK 08.11.)  BEOGRAD - PRAG.
Sastanak grupe u 18.30 h kod železničke stanice “PROKOP”, okretnica autobusa kod Gučevske ulice - ispod muzeja “25. maj” i “Kuće cveća” pored “Partizanovog” stadiona. Polazak autobusa u 19.00 časova. Vožnja preko Novog Sada, Subotice, Mađarske, Slovačke sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.

 

2. DAN (SUBOTA 09.11.) PRAG
Dolazak u Prag u prepodnevnim satima. Po dolasku panoramsko razgledanje grada – pešačka tura (Hradčani, Strahovski manastir, Kraljevski dvorac, katedrala Sv.Vita, Karlov most, Jevrejska četvrt, Staromesne namjesti, Vaclavske namjesti...). Nakon razgledanjasmeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost odlaska na  fakultativnu vožnju brodom po Vltavi gde ćete uživati u  romantičnom pogledu na znamenite lokalitete uz zvuke čuvenog  Bedžiha Smetane. NOĆENJE.

 

3. DAN (NEDELJA 10.11.) PRAG -  KARLOVE  VARI - PRAG
DORUČAK.
Sobodan dan u Pragu ili fakultativni celodnevni izlet u Karlove Vari - najpoznatiju banju Evrope gde su boravili mnogi evropski vladari, vrhunski slikari, pesnici... Povratak u Prag u popodnevnim satima. Ostatak dana slobodan za individualne aktivnosti. NOĆENJE.

 

4. DAN (PONEDELJAK 11.11.)  PRAG  - DREZDEN – PRAG
DORUČAK.
Slobodan dan u Pragu  ili fakultativni, celodnevni izlet u Drezden,  jedan od najlepših nemačkih gradova koji s ponosom nosi epitet »Firenca na Elbi«: Katedrala, Opera, Cvinger, Brul terasa i prijatna šetnja pored reke Elbe. Drezden takođe preporučujemo i ljubiteljima šopinga koji je u ovom gradu pravo zadovoljstvo. NOĆENJE. 

 

5. DAN (UTORAK 12.11.)  PRAG - BEOGRAD

Napuštanje hotela posle doručka i oko 10.00h polazak za Srbiju. Dnevna vožnja preko Horgoša, Subotice i Novog Sada sa   kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i carinskih formalnosti. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je oko 23.00 h  (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa.

                                                                                                                                                                    

 

Cena paket aražmana po osobi izražena u evrima
Hotel period: 08.11.
12.11.
GOLF -PRAGUE *** 1/2 N/D 99
OLYMPIK 4**** **** 1/2 N/D 109

nema raspoloživih kapaciteta
do 2 raspoloživa mesta
više od 2 raspoloživa mesta

OPISI HOTELA

GOLF  3*** se nalazi u mirnom delu grada Pragu 5,  u ulici Plzeňská 103/ 215c;  udaljen oko 25 minuta tramvajem do centra. Hotel u svom sastavu ima recepciju, restoran. Sve sobe imaju TWC, telefon i TV.  www.hotel-golf.cz

OLYMPIK 4**** se nalazi u Pragu 8, u Sokolovskoj ulici br. 138, udaljen samo 15 minuta tramvajem ili 10 minuta metroom od centra. Sve sobe imaju TWC, klimu, sef, telefon i TV. http://en.olympik.cz/olympik/pokoje/

 USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajno kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJACelokupan iznos aranžmana do 9 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kartica INTESA BANKE; VISA, MASTER i DINA kartica Komercijalne banke -isključivo u agenciji Argus Tours ili 49 po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 2 jednake mesečne rate prilikom rezervacije - čekovima građana, bez kamate ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podležna je promeni.

ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, tri noćenja sa doručkom na  bazi samposluživanja tzv. »švedski sto« u odabranom hotelu 3*  ili  4* u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u Pragu, razgledanje Praga, usluge vodiča – pratioca prema programu za vreme trajanja aranžmana; troškove organizacije putovanja,  troškove međunarodnog putnog osiguranjasa osiguranom sumom do 10.000 EUR, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica,u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja  – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije, (pozvati  broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja), osiguranik je dužan da sam snosi troškove intervencije do 30 evra, a razliku do punog iznosa lečenja, nadoknađuje osiguravajuća kuća.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera – Kompas Praha), individualne troškove i ostale nepomenute troškove.Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner Kompas Praha - Rytířská 26 –Praha.

DOPLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU  Hotel 4*  45 € ,  Hotel 3* 35 €.

POPUST ZA DECU: Hotel Olympik dete  2-11.99 godina ostvaruje popust 20, Hotel Golf dete do 4.99 godina starosti ostvaruje popust od 35€, od 5 do 11.99 godina 15€    u pratnji dve punoplatežne osobe.

CENA FAKULTATIVE: Vožnja brodom - 15 €; Karlove Vari - 25 €; Drezden  - 30 € (deca do 5.99 g. GRATIS, od 6 do 14.99 g. 20€)  Minimum 25 prijavljenih putnika je potrebno da bi se fakultativa ostvarila, a u slučaju manjeg broja prijavljenih, cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, koju putnici nisu u obavezi da prihvate.

NAPOMENE: Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena:  goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.

VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE,pa Vas molimo da to imate u vidu Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja.

Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours.

 Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS

Copyright Argus Tours 2001-2014
Powered by BeoNET
Licenca OTP AGENCIJA No. 1/2010. Licenca Ministarstva saobraćaja No. 1.
Uz sve programe važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS Toursa.