srpski     |     english     |     русский язык
Posetite nas na Facebook-u
Login
Naslovna Kontakt Pretraga

Pretraga aranžmana

Aranžmane možete pretraživati po pojedinačnim kriterijumima ili kombinovano.
polazak
trajanje aranžmana
 
povratak

Prijava na mailing listu

Unesite svoju email adresu i mi ćemo Vam periodično slati obaveštenja o našim posebnim ponudama.

Sigurnosno pitanje, molimo odgovorite:


JQ3         W13      
  N    S    9 4   FM3
94N   GXS   B O      
  C    C    8 I   H32
3S1         ST3      Prodajni kurs Banke Intesa za efektivu na dan 30.01.2015
EUR 126,02
   


     
     


B O Ž I Ć N I  Š O P I N G
  U  B  E  Č U
Paket aranžman – prevoz, smeštaj, razgledanja
 i međunarodno putno osiguranje
3 DANA – AUTOBUSOM
   POLASCI
04. januar 2013.
Programi putovanja sa cenovnikom br. 12 od 02.10.2012. 
 

 

BEČ je veoma poseban u vreme zimskih praznika. Multietničke raznovrsnosti, sklad boja i mirisa, prošlost i sadašnjost, carska raskoš uz malo balkanskog temperamenta čine ga neodoljivom simfonijom neočekivano harmoničnih tonova. Očaraće vas šareni Christkindlmarkti, lepota življenja a ponajviše razoružavajuća pitomost njegovih stanovnika.
 
1.DAN putovanja (petak) : BEOGRAD - BEČ. Sastanak grupe u 21.30 časova kod železničke stanice PROKOP”, stara okretnica kod Gučevske ulice- ispod muzeja “25. maj” i “Kuće cveća” pored “Partizanovog” stadiona. Polazak u 22.00 časa. Vožnja preko Novog Sada, Subotice i Mađarske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi carinskih formalnosti i odmora. Noćna vožnja.
2.DAN (subota ): BEČ.  Dolazak u Beč u jutarnjim satima. Po dolasku u grad, kraći, informativni obilazak grada: Trg Marije Terezije – raskošni dvorac dinastije Habsburg, Parlament, Opera, Univerzitet, katedrala Sv. Stefana, Kärtner Strasse.... Nakon razgledanja, slobodno vreme do smeštaja u hotel (оko 15.00h) ili fakultativna poseta outletu Parndorf, odnedavno u proširenom izdanju sa velikim izborom radnji poznatih brendova za koji će vam sigurno biti neophodno više sati kako biste ga obišli!  Ostatak dana slobodan za individualne aktivnosti. NOĆENJE.
3.DAN (nedelja): BEČ. DORUČAK. Slobodan dan za individualne aktivnosti, a mi vam preporučujemo fakultativne posete Donauturmu (bečki toranj) odakle možete uživati u jedinstvenom pogledu na panoramu grada i dvorcu Schönbrunn – veličanstvenoj letnjoj rezidenciji austrijskih vladara (obavezna rezervacija prilikom prijave). Ljubiteljima umetnosti savetujemo da ne propuste izložbu jednog od najvažnijih umetnika art nouveau-a Gustava Klimta u galeriji Belvedere. Polazak za Srbiju oko 16.00h i vožnja preko Mađarske, Subotice i Novog Sada sa kraćim usputnim zadržavanjima radi osveženja i carinskih formalnosti. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je oko 24.00. časa ( u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa.
 
Cena paket aražmana po osobi izražena u evrima
Hotel period: 04.01.
06.01.
ANANAS **** 1/2 N/D 79

nema raspoloživih kapaciteta
do 2 raspoloživa mesta
više od 2 raspoloživa mesta

 

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.
NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana u 7 mesečnih rata za korisnike VISA, MASTER, AMEX kartica INTESA BANKE - isključivo u agenciji Argus Tours, ili 40€ po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 2 jednake mesečne rate prilikom rezervacije - čekovima građana, bez kamate ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.
 
ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu, 1 noćenje sa doručkom (švedski sto – samoposluživanje) u hotelu u dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem, usluge vodiča za vreme trajanja aranžmana,troškove međunarodnog putnog osiguranjasa osiguranom sumom do 10.000 EUR, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica,u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije, (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja), osiguranik je dužan da sam snosi troškove intervencije do 30 evra, a razliku do punog iznosa lečenja, nadoknađuje osiguravajuća kuća, obilaske prema programu, usluge vodiča  i troškove organizacije putovanja u celini. Rezervacija jednokrevetnih soba se radi isključivo na UPIT i obavezna je doplata u iznosu od 30€.
 
ARANŽMAN NE OBUHVATA: Troškovefakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, individualne troškove koje putnici naprave u toku putovanja, sve druge nepomenute troškove.
FAKULTATIVNI IZLETI:(u organizaciji ino partnera - Kompas Beč) - Donauturm 10 € (deca do 6 g. starosti GRATIS) obuhvata organizovan prevoz u pratnji vodiča i obaveznu ulaznicu za lift kojim se stiže do vrha tornja, dvorac Schönbrunn 25€ po osobi - u cenu uključen grand obilazak dvorca u pratnji stručnog lokalnog vodiča i ulaznica (obavezna rezervacija i uplata prilikom prijave za aranžman- broj mesta limitiran), Parndorf 5€ po osobi.Minimalan broj prijavljenih za izvođenje fakultative po objavljenim cenama je za Schönbrunn 30, Donauturm - 20 i Parndorf 25 putnika (u slučaju nedovoljnog broja putnika organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate); Izvršilac usluga i pomoć turistima u mestu odredišta je inopartner KOMPAS- Siebensterngasse 21, Wien.
 
POPUSTI ZA DECU U SOBI SA DVE PUNOPLATEŽNE OSOBE:dete do 5.9 g. u zajedničkom ležaju - 40€ , dete od 6 do 11.9 g. starosti u pomoćnom ležaju - 20€ .Ukoliko dete koristi pomoćni ležaj, bez obzira na godine - plaća cenu starijeg deteta. Doplata za 1/1 sobu 30 €. 
NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM:Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. VAŽNO:Preporučuje se putnicima sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije austrijske vize, smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema čl.10 Opštih uslova putovanja agencije ARGUS TOURS.Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti relevantne NAPOMENA: Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.  
 
ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI 50 PUTNIKA. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours
 
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS
Copyright Argus Tours 2001-2014
Powered by BeoNET
Licenca OTP AGENCIJA No. 1/2010. Licenca Ministarstva saobraćaja No. 1.
Uz sve programe važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS Toursa.