srpski     |     english     |     русский язык
Posetite nas na Facebook-u
Login
Naslovna Kontakt Pretraga

Pretraga aranžmana

Aranžmane možete pretraživati po pojedinačnim kriterijumima ili kombinovano.
polazak
trajanje aranžmana
 
povratak

Prijava na mailing listu

Unesite svoju email adresu i mi ćemo Vam periodično slati obaveštenja o našim posebnim ponudama.

Sigurnosno pitanje, molimo odgovorite:


DP9         RES      
  T    J      N   QXG
6IG   F91   ALA      
  T    N    Y     MY6
5HW         SXY      Prodajni kurs Banke Intesa za efektivu na dan 30.01.2015
EUR 126,02
   


     
     

DA ODMOR NE BUDE SKUP
NEI PORI
12 DANA – PAKET ARANŽMAN
BUS + SMEŠTAJ + MEĐUNARODNO PUTNO OSIGURANJE ( OD 30 DO 10.000 € )  
Program putovanja sa cenovnikom br. 3 od 30.07.2012.


  

NEI PORI - Turističko letovalište smešteno u podnožju planine bogova – Olimp, u neposrednoj blizini Platamona, i jedno od popularnijih u oblasti Pieria. Samo mesto čine stari i novi deo, koja razdvaja crkva. Peščana plaža koja se pruža duž celog mesta, kristalno more, uređeno šetalište sa mnoštvo kafića, barova, taverni, prostrane ulice, prodavnice, zabavni park za decu i još mnogo sadržaja pružiće Vam miran, nezaboravan i ispunjen odmor.

 
nema raspoloživih kapaciteta
do 2 raspoloživa mesta
više od 2 raspoloživa mesta

 

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANCA INTESA za efektivu, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:Celokupan iznos aranžmana u 7 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS, MASTER kartica INTESA BANKE -isključivo u agenciji Argus Tours, ili 40 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 3 jednake mesečne rate prilikom rezervacije - čekovima građana (deponuju se prilikom rezervacije), bez kamate ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.
CENA AUTOBUSKOG PREVOZA za putnike koji koriste samo uslugu prevoza. Mesta na prevozu su ograničena.

DESTINACIJA
MESTO POLASKA
VREME POLASKA
CENA
POVRATNE KARTE
JEDAN PRAVAC
NEI PORI
NOVI SAD – ŽELEZNIČKA STANICA
18h
60 €
45 €
BEOGRAD - PROKOP STANICA
20h
50 €
35 €
NIŠ – ŽELEZNIČKA STANICA
23h
50 €
35 €

 
Program putovanja:
1.danPutovanje. Beograd – sastanak putnika kod železničke stanice “PROKOP”, staraokretnica kod Gučevske ulice,ispod muzeja “25. maj” i “Kuće cveća” pored “Partizanovog” stadiona, minimum pola sata pre predviđenog vremena polaska. Polazak autobusa u navedeno vreme. Noćna vožnja sa kraćim usputnim odmorima; 2.dan – 10.danNei Pori– dolazak u mesto odredišta, smeštaj, boravak u objektu na bazi izabrane usluge, noćenje; 11.dan Nei Pori – napuštanje objekta, putovanje. Polazak autobusa u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Vožnja sa kraćim usputnim odmorima; 12.dan Beograd -Dolazaku Beograd, na mesto polaska. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko 07,00 h(u zavisnosti od uslova na putu i granica).
Polazak i dolazak autobusa datuma navedenog u tabeli:
-iz NOVOG SADA u 18,00 hsa parkinga želelezničke stanice, kod stare lokomotive, (doplata 1.000 DIN.) min 25 pax;
- iz BEOGRADA  u 20,00 hkod železničke stanice “PROKOP” (stara okretnica kod Gučevske ulice - ispod muzeja “25. maj” i “Kuće cveća” pored “Partizanovog” stadiona);
- iz NIŠA u 23,00 h  sa parkinga ispred železničke stanice. Povratak iz Nei Pori-a pretposlednjeg dana aranžmana oko 18,00 h po lokalnom vremenu
NAPOMENAU slučaju nedovoljnog broja putnika po predviđenom polasku, moguće je spajanje sa putnicima na destinaciji Katerini, čime bi se polazak i ostvario.
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - motel Džep - Srbija (pauza minimum 30 minuta), Mak benzinska pumpa - Makedonija (pauza minimum 20 minuta), Eko benzinska pumpa - Grčka (pauza minimum 20 minuta), a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
Za sopstveni prevoz cenaaranžmana se umanjuje za 30€ po osobi, osim za smene 20.05. 29.05, 14.09 i 23.09, gde se u slučaju korišćenja sopstvenog prevoza plaća puna cena paket aranžmana. Organizator putovanja zadržava pravo da za određene smene prodaje isključivo paket aranžman, bez mogućnosti umanjenja cene za sopstveni prevoz. U slučaju spajanja smena na našem prevozu cena aranžmana za drugu smenu se umanjuje za 20€ po osobi. U slučaju spajanja smena na sopstvenom prevozu  ukupna cena aranžmana se umanjuje za 40€ po osobi.
ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd – Nei Pori – Beograd, boravak od 10 dana/9 noćenja/ sa uslugom po izboru, u studijima ili apartmanima,troškove organizacije putovanja, usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme trajanja aranžmana i troškove međunarodnog putnog osiguranja sa osiguranom sumom do 10.000 EUR, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije, (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja), osiguranik je dužan da sam snosi troškove intervencije do 30 evra, a razliku do punog iznosa lečenja, nadoknađuje osiguravajuća kuća.
ARANŽMAN NE OBUHVATA: Individualne troškove, usluge koje nisu predviđene programom i troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, zaključen sa organizatorom izleta - inostranom agencijom.
NAPOMENA: Cena objekta pretežno zavisi od kvaliteta i lokacije. Putnici ulaze u očišćenu smeštajnu jedinicu, ali su u obavezi da tokom svog boravka sami vode računa o higijeni iste. Smeštajne jedinice nisu opremljene peškirima i sredstvima za higijenu. Pomoćni ležaj u svim objektima u Grčkoj je na sklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, manjih dimenzija, što može bitno pogoršati uslove smeštaja. Svi objekti u Grčkoj koriste sistem solarnih bojlera za zagrevanje vode, što podrazumeva nešto nižu temperaturu tople vode, u odnosu na uobičajenu, kao i manji pritisak tople vode u određenim periodima dana, a u odnosu na kapacitet objekta. Minimalni broj punoplatežnih osoba je određen brojem osnovnih ležaja u smeštajnoj jedinici. U slučaju promene broja korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka nekog od putnika sa ugovora), obavezna je korekcija strukture smeštajne jedinice, i shodno tome, i cene aranžmana po važećem cenovniku.Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom.U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je ino partner (PORI TRAVEL- Ag. Marnas 7 str. Nei Pori). Broj telefona predstavnika na lokaciji će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.
DOPLATA ZA POLUPANSION (u obližnjoj taverni) iznosi 110€ po osobi za ceo period boravka (doručak - kontinentalni, večera- meni ). Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge (noćenje ili polupansion) samo prilikom rezervacije aranžmana.
POPUSTI: Dete od 0 do 8 godina u pratnji dve punoplatežne osobe plaća 40€, ima mesto u autobusu, smeštaj u zajedničkom ležaju.
Dete od 0 do 12 godina koje koristi pomoćni ležaj ostvaruje popust od 40% na cenu ugovorenog aranžmana po osobi, s tim što nominalni iznos zaduženja ne može biti manji od 40, ima mesto u autobusu, smeštaj u pomoćnom ležaju. U smeštajnoj jedinici samo jedno dete od 0 do 8 godina, može da koristi zajednički ležaj. Dete bilo kog uzrasta koje koristi osnovni ležaj plaća punu cenu aranžmana. Odrasla osoba koja koristi pomoćni ležaj ostvaruje popust od 25, % na cenu ugovorenog aranžmana po osobi, s tim što nominalni iznos zaduženja ne može biti manji od 40.
DOPLATA ZA 1/1: S obzirom da ne postoje jednokrevetne smeštajne jedinice, ukolikodvokrevetnusobu ili studio koristi jedna osoba, doplata iznosi 70% na cenu ugovorenog aranžmana, po smeni.
NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM:Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze.
UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana.
VAŽNO: Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU ( potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju štrajka, blokade na putevima i drugih nepredviđenih okolnosti na koje organizator putovanja ne može uticati, organizator zadržava pravo promene rute putovanja kao i izmene redosleda sadržaja u programu.
 
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours.
OPISI SMEŠTAJNIH JEDINICA SADRŽANI SU U DODATKU KOJI PRATI OVAJ CENOVNIK I SASTAVNI SU DEO PROGRAMA PUTOVANJA.
Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 putnikapo autobusu, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS.
 
Copyright Argus Tours 2001-2014
Powered by BeoNET
Licenca OTP AGENCIJA No. 1/2010. Licenca Ministarstva saobraćaja No. 1.
Uz sve programe važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS Toursa.