srpski     |     english     |     русский язык
Posetite nas na Facebook-u
Login
Naslovna Kontakt Pretraga

Pretraga aranžmana

Aranžmane možete pretraživati po pojedinačnim kriterijumima ili kombinovano.
polazak
trajanje aranžmana
 
povratak

Prijava na mailing listu

Unesite svoju email adresu i mi ćemo Vam periodično slati obaveštenja o našim posebnim ponudama.

Sigurnosno pitanje, molimo odgovorite:


B2L         TGG      
  T    I    E Y   B66
WOQ   TKU   RST      
O      G    4 6   E92
1F4         OX6      Prodajni kurs Banke Intesa za efektivu na dan 23.01.2015
EUR 125,05
   


     
     
     23. rođendan ARGUS TOURS-a

SPECIJALNA   PONUDA !

C  A  R  I  G  R  A  D

6 DANA AUTOBUSOM
11.decembar
Paket aranžman: prevoz,smeštaj  i panoramsko razgledanje grada!
Program putovanja sa cenovnikom br. 1 od 20.11.2013

Pogledajte aranžman u pdf formatu.

 1.DAN-putovanje (sreda) BEOGRAD.Polazak autobusa u 15časova  kod železničke stanice “PROKOP” - stara okretnica u ulici Dragana Mancea- ispod muzeja “25. maj” i “Kuće cveća” pored “Partizanovog” stadiona. Noćna vožnja sa kraćim usputnim odmorima.

 2.DAN (četvrtak) ISTANBUL.Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje Evropskog dela Istanbula u zavisnosti od prohodnosti u gradu kao i vremenskih uslova. Smeštaj u hotel. NOĆENJE.

 3.DAN(petak)ISTANBUL. DORUČAK. Fakultativno krstarenje BOSFOROM sa posetom Vaseljenskoj patrijaršij ili slobodno vreme za individualne aktivnosti. NOĆENJE.

 4.DAN(subota)ISTANBUL.DORUČAK.Fakultativni poludnevni obilazak Plave džamije,Antičkog-hipodroma,Aja Sofije,Topkapi dvorca.SveobuhvatanizletnajvažnjihspomenikaCarigrada. Nestvarnacrkva (asadamuzej) AjaSofijazavrsena 537.n.e., Plavadzamija (DzamijaSultanAhmeta, remekdeloosmanlijskearhitekture) iTopkapipalata (rezidencijasultanaizvremenavrhuncamoćiOsmanlija) suono što ćeteobićiupratnjivodiča!UvečernjimsatimamogućnostfakultativneposeteNACIONALNOMRESTORANU, gde ćete uzvečeru, piće, orijentalnu muziku i programom sa trbušnim plesačicama na originalan način osetiti duh ove zemlje.NOĆENJE

 5.DAN (nedelja) ISTANBUL. DORUČAK.Odjava iz hotela.Slobodno vreme do 15.00 časova po lokalnom vremenu kada je predviđen polazak za Beograd.Noćna vožnja sa kraćim odmorima.

 6.DAN-putovanje (ponedeljak) BEOGRAD.Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko 07 časova. ( u  zavisnosti od uslova na putu i graničnih prelaza).

  

Cena paket aražmana po osobi izražena u evrima
Hotel period: 11.12.
16.12.
BUYUK SAHINLER **** 1/2 N/D 119
GRAND ONS - ISTANBUL *** 1/2 N/D 89
Htl 3* *** 1/2 N/D 89
Htl 4* **** 1/2 N/D 119

nema raspoloživih kapaciteta
do 2 raspoloživa mesta
više od 2 raspoloživa mesta

 

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA  za efektivu, na dan uplate.

 

NAČIN PLAĆANJA:Celokupan iznos aranžmana do 9 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kreditne kartice INTESA BANKE; VISA, MASTER i DINA kreditne kartice Komercijalne banke -isključivo u agenciji Argus Tours ili 50 € po osobi  prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 2 jednake mesečne rate prilikom rezervacije - čekovima građana, bez uvećanja cene aranžmana, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

 

ARANŽMAN OBUHVATA : Vanlinijskiprevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja,smeštaj u hotelu na bazi  3 noćenja sa doručkom u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem manjih dimenzija, panoramsko razgledanje grada , usluge vodiča – pratioca prema programu za vreme trajanja aranžmana,  i troškove organizacije putovanja.

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:Međunarodno putno osiguranje ,individualne troškove, ekstra hotelske troškove i troškove fakultativnih izleta, koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, zaključen sa organizatorom izleta, inostranom agencijom.Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner ILOS travel-Gümüşsuyu,Dünya Sağlık Sk. 3/5 Taksim ,İstanbul.

 

OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 576 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica,u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja  – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati  broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja)

 

 DOPLATA ZA  1/1 SOBU :   ISKLJUČIVO NA UPIT

POPUSTI ZA DECU:  Na UPIT.

NAPOMENA :Turski standardi za hotelsku ishranu se razlikuju od  evropskih standarda po obimu i raznovrsnosti. Za razliku od naše i evropske, u ponudi turske kuhinje ima više testenina, povrća, voća, mleka i mlečnih proizvoda, a manje mesa i mesnih prerađevina

Fakultativni izleti: Tursko veče-35 €; Obilazak lokaliteta (Top Kapi, Plava Džamija ,Aja Sofija 50 ) ,Krstarenje Bosforom sa posetom Vaseljenskoj patrijaršiji- 25 .Organizator izleta (ino partnera – ILOS travel) zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Cene izleta su podložne promeni u zavisnosti od broja prijavljenih putnika(minimum 15 putnika). U slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, koju putnici nisu u obavezi da  prihvate.

NAPOMENA: U slučaju promena cena:  goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.

Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE,pa Vas molimo da to imate u vidu.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima,da se o uslovima ulaska u zemlje EU ( potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...)informišu na sajtu Delegacije  EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Prtljag putnika sme da sadrži, isključivo, poklone i stvari za ličnu upotrebu !!! Pasoši putnika se zadržavaju na recepciji hotela do napuštanja Turske. Svako ostajanje putnika se automatski prijavljuje nadležnim vlastima. Organizator putovanja zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja, agencije Argus Tours kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqua osiguranja.

     

Aranžman je rađen na bazi minimum 50 putnika, a u suprotnom, krajni rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 (pet) dana pre planiranog polaska.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS

 
Copyright Argus Tours 2001-2014
Powered by BeoNET
Licenca OTP AGENCIJA No. 1/2010. Licenca Ministarstva saobraćaja No. 1.
Uz sve programe važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS Toursa.