srpski     |     english     |     русский язык
Posetite nas na Facebook-u
Login
Naslovna Kontakt Pretraga

Pretraga aranžmana

Aranžmane možete pretraživati po pojedinačnim kriterijumima ili kombinovano.
polazak
trajanje aranžmana
 
povratak

Prijava na mailing listu

Unesite svoju email adresu i mi ćemo Vam periodično slati obaveštenja o našim posebnim ponudama.

Sigurnosno pitanje, molimo odgovorite:


5FE         5AJ      
W Q    3    M M   P9L
E U   JHK   K 2      
6 7    3    H 4   GN4
3JD         SUR      Prodajni kurs Banke Intesa za efektivu na dan 30.01.2015
EUR 126,02
   


     
     

 

S P E C I J A L

B U D I M P E Š T A

SPECIJAL 3 DANA  2 NOĆI– AUTOBUSOM
 
Paket aranžman – prevoz, smeštaj i panoramsko razgledanje grada
 
 
Polasci:   
 
  30. Januar
 06, 13, 20 i 27. Februar, 06. 13. 20 i 27. Mart 2015.

      Program putovanja sa cenovnikom br. 22 a od 28.01.2015.

 

Pogledajte PDF cenovnik

 

1.DAN putovanja ( Petak ) BEOGRAD - BUDIMPEŠTA- KRSTARENJE DUNAVOM

Sastanak grupe u 05.30 h na parkingu preko puta »Buvlje pijace« na Novom Beogradu,  ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke Borbe. Predvidjeno vreme polaska  u 06.00 časova. Dnevna vožnja sa kraćim usputnim odmorima.Po dolasku u Budimpeštu panoramsko razgledanje grada autobusom u zavisnosti od prohodnosti u gradu kao i vremenskih uslova(Trg heroja, Andraši bulevar, Lančani most, Ribarske kule, Matijina crkva). Smeštaj u hotel. U večernjim satima, mogućnost organizovanja  fakultativnog izleta -  vožnja brodom ( jednočasovno krstarenje Dunavom).  NOĆENJE.

2.DAN (Subota) BUDIMPEŠTA    

DORUČAK. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, a mi vam preporučujemo fakultativni izlet - poseta tržnomcentru KAMPONA i obilazak Tropikarijuma  gde je na veoma zanimljiv način prikazan biljni i životinjski svet tropskih predela. U večernjim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog izleta: večera u  Vadaspark  Czardiili sličnoj. NOĆENJE.

3.DAN ( Nedelja  ) BUDIMPEŠTA - SENT ANDREJA - BEOGRAD

DORUČAK. Nakon doručka odjava iz hotela. Slobodno vreme u Budimpešti do polaska za Srbiju ili mogucnost organizovanja fakultativnog izleta za Sent Andreju, živopisno mestašce nadomak Budimpešte, nekada naseljeno pretežno Srbima a danas prepuno uspomena. Obiđite Trg V.Karadžića, Požarevačku crkvu, kuću Jakova Ignjatovića, Grčku crkvu, muzej Srpske pravoslavne crkve, Beogradsku crkvu, krst Kneza Lazara, galerije, suvenirnice, muzej marcipana i srpsku kafanu. Povratak u Budimpeštu. Slobodno vreme do 17.00 h kada je predvidjen  polazak grupe sa dogovorenog mesta ka Srbiji. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je oko ponoći ( u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa.

 

Cena paket aražmana po osobi izražena u evrima
Hotel period: 30.01.
01.02.
06.02.
08.02.
13.02.
15.02.
20.02.
22.02.
27.02.
01.03.
06.03.
08.03.
13.03.
15.03.
20.03.
22.03.
27.03.
29.03.
BUDAPEST HOTEL **** 1/2 N/D 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Hotel Erzsebet City Center 3* 1/2 N/D 65 65 65 65 65 69 69 69 69

nema raspoloživih kapaciteta
do 2 raspoloživa mesta
više od 2 raspoloživa mesta

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana do 9 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kreditnih kartica INTESA BANKE; VISA, MASTER i DINA kreditne kartice Komercijalne banke -isključivo u agenciji Argus Tours ili 29 € po osobi prilikom rezervacije a ostatak u 2 jednake mesečne rate prilikom rezervacije - čekovima građana, bez kamate ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, panoramsko razgledanje Budimpešte, dva noćenja sa doručkom u hotelu Budapest 4* ili Rzebet City Center  u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem ili u hotelu Danubius Astoria u iskljucivo dvokrevetnim sobama bez mogucnosti pomocnog lezaja u Budimpešti, usluge vodiča – pratioca prema programu za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.     

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje, fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera – Pro Family Travel Utazasi Iroda  ), individualne troškove i ostale nepomenute troškove. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner Pro Family Travel Utazasi Iroda  - Berzenczey u. 39-41- Budapest.

Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, t eputnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih.

OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 300 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica,u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134, Beograd)  – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati  broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja).

Deca po ovom programu ne ostvaruju popust.                                                                                       

Rezervacija jednokrevetnih soba je moguća isključivo NA UPIT  i iznosi 40 €  za hotel Budapest 4*  i 50 € za hotel Erzebet City   Center3* hotela .

NAPOMENA : Molimo da uzmete u obzir da usled državnih ili verskih praznika (23. I 24. Oktobar i 01. Novembar, 25 i 26. Decembar) , na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade i postoji mogucnost  izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

CENE FAKULTATIVE: Vožnja brodom 12 , večera u čardi 25   ili  gulaš party 17;  poseta Tropikarijumu 12 , poseta Sent Andreji 10 . Minimum 25 prijavljenih osoba je potrebno da bi se  fakultativa ostvarila, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, koju putnici nisu u obavezi da  prihvate. 

VAŽNA NAPOMENA: U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumetaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.

NAPOMENE: Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena:  goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE,pa Vas molimo da to imate u vidu Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja.

Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

OPIS HOTELA:

BUDAPEST HOTEL  4*senalazi na budimskoj stranii do centra grada se stiže direktnom autobuskom linijom( br. 5) za oko dvadesetak  minuta. Sve sobe sa TWC-om, TV-om I telofonom. U sastavu hotela nalaze se restoran,  sauna (uz doplatu). Doručak je “švedski sto” – samoposluživanje. http://www.danubiushotels.com

HOTEL Erzsebet City Centar  3*  senalazi na peštanskoj straniu samom centru grada, u blizini pešačke  zone. Iz tog razloga autobus nije u mogucnosti da pridje samom hotelu, vec ce biti parkiran na Ferenciek  ter odakle ce putnici pešice (oko 300 m) doći do hotela.   Sve sobe sa TWC-om, TV-om I telefonom. U sastavu hotela nalaze se restoran, recepcija i radnja sa suvenirima. Doručak je “švedski sto” – samoposluživanje. http://www.danubiushotels.com   

Danubius Hotel Astoria    4**** senalazi na peštanskoj straniu samom centru grada, u blizini pešačke  zone., na oko 700 m od Vaci ulice.  Sobe su iskljucivo dvokrevetne bez mogucnosti pomocnog lezaja,  sa TWC-om, TV-om, mini bar-om, klim-om, telefonom. U sastavu hotela nalaze se restoran, recepcija, kafe bar  i radnja sa suvenirima. Doručak je “švedski sto” – samoposluživanje. http://www.danubiushotels.com

 

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranje .

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI 50 PUTNIKA.

Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS

Copyright Argus Tours 2001-2014
Powered by BeoNET
Licenca OTP AGENCIJA No. 1/2010. Licenca Ministarstva saobraćaja No. 1.
Uz sve programe važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS Toursa.